Mág

Úvod do magie

Jaká je moc kouzel a svoboda volby

Magie je duševní síla, kterou postavy mohou ovládat, pokud k tomu mají jisté předpoklady a zkušenost. Nejranější projevy magie u Vašich postav budou primitivní, vypracovat se však můžete až na mistry a velmistry magických škol. Magie je v tomto světě rozdělena do přehledných skupin. Přesto je možné, že se setkáte s neznámou magickou silou, či sami vytvoříte novou třídu magie, popř. Kouzla unikátních vlastností a projevů. Ze začátku ovládnete jedno či dvě kouzla, ve kterých se budete neustále zlepšovat (přidáváním dovednostních bodů, co 2 body na nějaké kouzlo, to vyšší úroveň kouzla). Začnete s přidáním jednoho bodu k jednomu kouzlu vybrané magické školy. Druhým bodem ovládnete první úroveň kouzla, další level kouzla je, když na něm máte 4 body, 6, 8, 10, atd.

Čím vyšší level kouzla, tím nejenže kouzlo sesíláte spolehlivěji, jeho účinky jsou větší, ale můžete vývoj uzpůsobit vašim potřebám, postupně kouzlo modifikovat dle přání. Na mistrovské úrovni kouzel – 10. úroveň kouzla, můžete kouzlo namíchat s jiným mistrovsky ovládaným kouzlem, či stvořit zcela nové, za užití vašich schopností a dovedností.

(Pokud například mistrovsky ovládnete kouzlo vodní vír – na 10. úrovni už to bude např. Tornádo vodních sil a smícháte ho s bleskem 10. úrovně, vznikne obrovské větrno-vodní tornádo, které pohltí nepřítele, bude mu dávat elektrické šoky a současně ho topit, dokud ho nezabije, míra zranění, šance na záchranu, to vše je podmíněno vaší znalostí a zkušeností, rovněž zkušeností a znalostmi nepřítele.)

Magie je velmi široký pojem i v našem světě a celém v Království Soherském rovněž. Jak jste si už jistě všimli, máme šest základních škol magie. Bojová, živelná, černá, bílá, přírodní, stínů. Nikdo vám samozřejmě nebude vybírat školu, je to vaše povinnost i potěšení, vybrat si. Problémem může být špatná specializace v rámci družiny. V našem světě je možno užít strategie: „Kouzlo proti Kouzlu“, nebo: Kouzlo pro Kouzlo“.

Příklady:
To například znamená, že pokud na vás nepřátelský mág sešle mocné plošné kouzlo ohnivého živlu, je možno se zachránit užitím kouzla živlu vody a tím znegovat drtivé množství ohnivé energie. Samozřejmě se počítá jakákoliv strategická výhoda terénu, rozdíl v úrovni kouzel, postavy či speciální schopnosti a výbava.

Naopak kouzlo živlu vzduch magii ohně naopak posílí, takže je tato kombinace nevhodná k obraně, ale naopak je výbornou bojovou strategií v rámci družinového společného útoku. Jeden mág vyvolá ohnivou stěnu a druhý ji vzduchem rozfouká na hlavy nepřátel, zvýší její sílu a dokáže s ní pohybovat podle vlastní vůle a vlastních sil.

Promyslete si, jakou magii chcete používat, kouzla se totiž dají modifikovat, ale živly měnit nejdou.

Je tedy samozřejmě hloupostí mít v družině například tři mágy zaměřené na ohnivou magii, když zbývá tolik jiných živlů či celých magických škol. Školy často proti sobě stojí, nebo se doplňují. Lze je tedy použít jako doplňujících se magických odvětví, nebo naopak rozprostřít působnost všech postav, a tím si zaručit vyšší odolnost v boji proti většině škol magie.

Příklady protikladů: 

oheň/voda, vzduch/země, černá magie/bílá magie


Příklady doplňujících se škol:

oheň/vzduch, voda/vzduch, černá magie/stínová magie, bílá magie/přírodní magie

Výhodu mají postavy, které umí spolupracovat a dokonale naplánovat společný útok, myslete na to.

Co se týče výběru kouzel, doporučujeme se zaměřit na 1 až 3 kouzla. Výhodnou a nejjednodušší volbou jsou kouzla dvě, jedno v útočné, druhé v obranné variantě. Myslete na to, že čím víc kouzel se učíte, tím víc musíte mezi ně dělit svůj čas a zkušenosti v podobě bodů. Pokud se tedy chcete naučit kouzlo na velmistrovské úrovni, zaměřte se pouze na jedno a do něj investujte všechny dostupné body, pokud chcete dosáhnout mistrovské úrovně, zaměřte svou pozornost na asi na dvě kouzla. Nezapomeňte, že kouzla rostou spolu s vámi, a že každé kouzlo má celou řadu vývojových stádií, které vám budou vždy k dispozici. Takže pokud například ovládnete ohnivou kouli na 10. úrovni, budete ji umět vyvolat i na 1., 2., i jiné, samozřejmě za příslušný počet magenergie. Pokud chcete hrát za postavu, která ovládá mnoho kouzel, samozřejmě i to možné je, ovšem počítejte s velkým počtem kouzlem na nízké úrovni.

Vlastně každé kouzlo sahá po boží či démoní podstatě a využívá jejich sílu. Takže pokud nějaké kouzlo fakt pokazíte, můžete tím přivolat démona, který vás svým hněvem zničí. Čím vyšší úroveň kouzla, tím je větší šance, že se něco pokazí či vymkne kontrole, proto zvyšujte vlastnosti MYSLI a nepokoušejte se sesílat mocná kouzla často, může se stát, že to prostě nevyjde a nebude to zadarmo.

Bližší informace o vývoji magických škol a kouzel budeme řešit vždy individuálně přímo ve hře. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte přes záložku Reči a vytáčky, nebo napište email.