potřeba nají muta 2.gif

Mutanti

Mutací se rozumí deformace živých bytostí působením negativní energie GORU. Někdy se neprojevuje fyzicky, zničí ducha bytosti a učiní z něj nemyslící monstrum, GORU postupně kazí dobré srdce a udělá z něj svého sluhu. Pokročilý stupeň mutace se projevuje fyzickými změnami, nádory, zakalením zraku a spousty jiných příznaků je k vidění u různých druhů zvěře či lidí. Deformace začíná nepatrnou silou ve vzdálenosti více než 300 mil od OLIRU. Čím dále (nebo hlouběji pod povrchem) se stvoření či lidé od krystalonu nacházejí, tím mutace začíná dřív, její projevy jsou destruktivnější. Boji s mutanty se věnují téměř všechny stupně bojových tříd království.

Mutace se dělí hned z několika hledisek:

Známe mutace dlouhodobé, nejsilnější jsou, pokud mutace zasáhne ještě nevyvinutý plod v těle matky. Tato mutace je nezvratná, permanentní, ale často si takto postižení jedinci uchovají zdravou mysl. Mutace posílí jejich těla a udělá je v jistém smyslu nadlidmi a někdy a génii. Takový druh mutace většinou prodlužuje život postiženého i desítky a stovky let. Naopak tvorové postižení mutací během dospělosti a stáří, umírají dříve. Mutace je pro jejich tělo i duši příliž náročná a práce s energií GORU tělo rychle zničí. Zejména pokud se jedná o jednorázové a velmi rychlé zmutování, které doslova postiženého vysaje. Takový tvor umírá do několika hodin, maximálně dnů. Někteří jedinci mají ovšem vrozenou schopnost mutaci odolávat či naopak jí podlehnout. Tito mají výhodu, že dokáží mutaci jaksi ovládat a tak si ji nenechají přerůst nad hlavu a zahubit se. Ti odolní často pracují v riskantních podmínkách, kam by se jinak sotva někdo vypravil a náchylní dokáží pohltit energii GORU a okamžitě ji uvolnit skrze vlastní dočasnou či dlouhodobou mutaci. Mají kontrolu nad energií GORU v těle, takže nárazové uvolnění z nich udělá vraždící monstra a jakmile cítí, že jsou už notně vysátí, zavčasu z těla vypudí zbylou energii GORU. Toto ovládání mutace však není nikdy bez rizika přešlápnutí hranice a tudíž smrtící chyba je vždy možná.

Co se týče stvůr, I mezi mutacemi je určitá hierarchie. Zvláště nezkažená, dobrá srdce rytířů dávají po dlouhé službě za hranicemi říše vzniknout opravdu silným, zlým a vypočítavým zrůdám.

Mutace zvířat jsou hbitější, avšak hloupé, zasahují pouze základní instinkty.

Mutace nadbytostí je přímou katastrofou. Například takový vampír. (Vampíři jsou v tomto světě sice krvežízniví, ale natolik inteligentní, aby své pudy dostatečně potlačovali a mohli být členy lidské společnosti. Být vampírem je výsadou nikoli prokletím. Vampírem se nelze stát vlastním přičiněním a ani pokousáním jiného vampíra. Tyto nadbytosti vznikají pouze pohlavním stykem dvou vampírů.) Jakmile dojde u vampíra k mutaci a jeho neobyčejně silná vůle je pokroucena, může se z něj stát vysoce nebezpečný zabiják a jeho intriky jsou často natolik dokonalé, že nikdy nedojde k odhalení jeho činů. Takto záludné mutace řeší hlavně hrdinové a rytířstvo řádu Slunce, které dokáže rozpoznat síly chaosu, zla, a tak příjít na nadlidsky chytrého vraha podle instinktu, nikoli rozumu. Nejednou se však stalo, že vampír obviněný z vražd, spiknutí a machinací dokázal u soudu všechny přesvědčit o své nevině. Jejich chytrost si hravě poradí s argumenty lidského rozumu, a tak jsou mutace nadlidí často brzy na svobodě. Když rytíři zjistili, že jejich námaha končí nezdarem díky hloupým soudcům a porotám, začali nadlidské škůdce dopadat a popravovat sami, za což se jim dostává vděčnosti ze strany občanstva, ale královské soudy doslova zuří vzteky a v poslední době se snaží rytíře dopadnout skrze inkvizici za případnou herezi a učinit samosoudcům přítrž likvidací řádu a postupným upálením jejich členů.

Gorusor


Výraznou formou mutace je GORUSOR – živá jeskyně. Je neuvěřitelné že kameny jako Tyrkys, Ametyst, Malachit, Smaragd jsou na energii GORU velmi náchylné a mnoho jí vstřebají. Občas se objevují jeskyně a sluje, kde toto mineralogické složení převládá, pak to znamená, že jeskyně je nejen přímým zřídlem energie GORU a dopomáhá mutaci celého okolí, ale stává se, že na aktivně zářících GORU kamenech se začnou přiživovat plísně, houby, řasy a jiné rostliny a celou jeskyni propojí jakoby nervová rostlinná síť, propojené nabité minerály se stanou jistou entitou, jakoby si uvědomily sami sebe a začali jednat. Energii dokážou přesměrovat a připravit celou řadu pastí na zvířata či lidi.

Dokážou vyvolávat halucinogenní účinky či iluzionistickou magii. Často tak nalákají živé tvory do sebe, například na vidinu, zlata a pokladů povalující se v jeskyni, takto vlákané oběti, omotávají šlahouny a jeskyně jim proroste kořínky až do mozků, zmutuje je a začne ovládat doslova jako loutky na šňůrkách.

Další oběti už nejen že omotávají kořeny a výhonky, působí iluze, ale navíc na ně útočí mutanti svázaní výhony a plísněmi. Tyto jeskyně jsou velmi nebezpečné a často se umí přesouvat. Trvá jim to sice několik dnů, ale dokážou se propadnout do země a objevit se o kus dál třeba za měsíc. Jeskyně v noci svítí září nabitých kamenů. Takto Gorusor pohltí obrovské množství hmyzu, které zmutuje a pomocí něhož rozkládá části nepotřebných mutantů.

Mutace šelem


Patří mezi velmi nebezpečné formy mutace. Zvířata jako vlci, divocí psy, medvědi, kočkovité šelmy, plazy a masožraví ptáci jsou přímo prokletím pro zabydlené okolí. Jsou většinou velmi hbití a silní. Jejich slabinou však zůstal oheň a bouřka. Těchto věcí se pořád bojí.

Mutace kmetů


Starci a báby, kteří i na stará kolena často vyrážejí do lesů si přímo říkají o nějakou hroznou formu smrti, mutace či obojího. Pokud mutace napadne starého člověka vznikne opravdu velmi nebezpečná stvůra. Staří lidé už totiž nedokáží tolik ovládat staré a nefunkční tělo, jejich duševní schopnosti jsou už také v jistém směru omezené a tak na nich GORU provede často radikální změny jak fyzického, tak duševního rozměru. Takovýchto výplodů je velmi obtížné se zbavit. Většinou vyrážejí na lov v noci, něco jako strigy a podobné nemrtvé stvůry. Až na to, že tyto nechodí většinou po zemi, ale mírně levitují a jejich síla vězí často v hlasu, kterým dokážou zabíjet, paralyzovat či nahnat strach. Často čtu emocionální roviny mysli obětí a přiživují se emocemi. Takže se snaží nahnat opravdovou hrůzu a pak ze síly emocí, kterou nasají tvoří různé odporné stvůry noci a stíny, které posílají do okolí. Fyzicky jsou rovněž nebezpeční, nejdou zranit normálními zbraněmi a nízká kouzla jim často také nic neudělají. Kvůli tomuto druhu mutace je pochůzka starých lidí mimo obce přísně zakázána.

V šestém věku, roku 325 bylo několik měsíců napadáno město Zobená silnou mutací stařeny. Tehdy ji nazvali Polednice. Protože vycházela na lov každý třetí den v poledne a to klidně do města. Dokázala nahnat tak obrovskou hrůzu, že kvůli ní postavili hradby a stříbrné brány. Najali elitní žoldáky, ale ona je vysála na kost, nejdřív emoce, pak životní energii. Nakonec s ní bojoval spolek mágů, který ji roztrhal na kusy a roznesl po okolí a zapečetil do hrobek. Povídá se, že kdo snese části dohromady oživí tuto zrůdu, kterou zatím nedokázal nikdo plně zničit.

Mutace myších hejn


Myši, které jsou na mutaci velmi citlivé a dokáží jí rozpoznat na kilometry a utéct často nemutují. Ale občas se stane, že někde uvíznou a nakazí se, než stihnou prokopat ústupovou cestu, takové myší hejna se pak mění na zvláště podivnou stvůru, myši zůstanou myšmi, ale jejich uvažování se přesune mezi ně, kolektivní inteligence dá vzniknout společné duši těchto myší. Dohromady jsou tedy inteligentní asi jako průměrný člověk. Často vymyslí podivné pasti či tunely, nakazí město morem, či najdou přístup do sípek, které vyjedí. Tato forma mutace je velmi zákeřná a špatně se likviduje, protože myši mají za kloboukem a navíc se dokážou rozutéct do všech směrů a následně se někde zase srazit. Jejich mysl funguje, jen pokud jsou spolu v bezprostřední vzdálenosti.