Hrdina

Hierarchie skupin bojového a dobrodružného zaměření:

Váš respekt a pověst Vás může přivést na jednu či druhou stranu bodování. Osoby se statusem -3 až 0 jsou pronásledováni, mučeni a zabíjeni. Neutrální status je často napadnutelný. Občan má jistá práva, ale lehce je usvědčen z kacířství či s pletkami s GORU. Žoldáci a vyšší stupně bojového zařazení, jsou stále méně napadnutelní a jejich status a pověst jim dává velká práva, slevy na daních a vyšší stupeň zasvěcenosti do problémů království, rovněž zajišťuje přístup do neobvyklých míst, pohraničí či tajných knihoven a spolků.

Status

(určuje vaše postavení ve společnosti, mezi bojovými skupinami. Pokud je nízký dále klesá, stáváte se zápornými postavami, pokud stoupá, stávají se z Vás kladné postavy králoství. Oboje je možné a každé nese jistou zodpovědnost a důsledky pro vaše životy.)


 

 • -3) vyslanci a antihrdinové temnot GORU
 • -2) úhlavní nepřítel království
 • -1) zplozenec GORU, mutant, špeh
 • 0) zloděj, zločinec
 • 1) neutrální postava, která nemá status občana království
 • 2) občan království
 • 3) žoldák
 • 4) městská garda
 • 5) elitní žoldák
 • 6) královská stráž
 • 7) rytířské řády
 • 8) speciální jednotky jako Železní žoldáci, Inkvizice, královská rozvědka
 • 9) hrdinské spolky. Rudokrv, Bílá garda, Krupobijci, Řád Bílé knihy
 • 10) arcihrdinové, velvyslanci boží, král