Novinky

Dračák neboli Dračí doupě (DrD) je původně česká fantasy hra na hrdiny, kterou v roce 1990 vytvořilo nakladatelství Altar. Hra je inspirována americkou hrou Dungeons & Dragons.
 
Největší výhodou této hry je, že k ní nepotřebujete nic jiného než tužku, papír a kostku. Princip spočívá v tom, že jeden hráč, tzv. pán jeskyně (PJ), připraví úvodní příběh – dobrodružství (svět, zápletku, nestvůry…). Provází pak hrdiny – ostatní hráče – po svém světě a předkládá jim problémy, se kterými se musí družina vypořádat. Družinu tvoří hráči libovolného počtu. Každý hráč si před započetím hry vybere postavu, za kterou bude hrát (elf kouzelník, člověk válečník…). S touto postavou pak prochází světem, sbírá zkušenosti, a tím roste na síle a moci. Během dobrodružství hrdinové prochází nejrůznějšími místy a setkávají se s jinými postavami (zápornými, kladnými), bojují proti nestvůrám a nacházejí mnoho užitečných předmětů.
My se samozřejmě nespokojíme se sepsanými pravidly a vymýšlíme různé obměny – nové povolání, nestvůry, kouzla apod. Je to velká sranda a místy je to hodně napínavé!

Cesta Golema

Nové dobrodružství ze smyšleného světa přináší řadu ojedinělých prvků včetně modifikace pravidel a kouzel. Dva krystalony, které vymezují póly dobra a zla ve světě Soheru, neustále mění běh událostí a přispívají k častým zvratům ve společnosti. Hráči mají možnost hrát za těla golemů, která obsahují lidské duše. Díky tomu dokáží svá těla opravovat, modifikovat a využívat jich v náročných až nelidských podmínkách.