Nahoru!

Charakter

Charakter 3.úroveň - na 10. úrovni

 
 • Služebník OLIRU: sloužíš velkému krystalonu pozemskému. Dobro tě naplňuje nenávistí ke GORU. Podmínka: společenský status minimálně 7 – rytířské řády. BONUS: + 25 životů, + 10 magů, + 1 útok/obrana, proti GORU bonus útoku a obrany + 4, 4 body k Respektu
 • Služebník GORU: sloužíš velkému krystalonu podzemnímu. Zlá vůle tě naplňuje nenávistí k OLIRU a všemu dobrému. Podmínka: společenský status minimálně -2 – úhlavní nepřítel království. BONUS: + 15 životů, + 20 magů, + 1 útok/obrana, proti OLIRU bonus útoku a obrany + 4, + 5 k Respektu
 • Dobrodruh: neutrální postoj ke světu z tebe udělal moudrého a zkušeného válečníka/mága. Dokážeš téměř vždy objektivně zhodnotit situaci a přidat se ke straně, která ti vyhovuje. Podmínka: společenský status minimálně 2. BONUS: + 3 ke každé vlastnosti (zdatnost, obratnost, mysl, respekt)
 • Poutník: rozumíš věcem skrytým a tajemným. Držíš se stranou společnosti, tíhneš k přírodě a živlům. Podmínka: musíš se věnovat živelné či přírodní magii. BONUS: + 35 magů, sesílání + 10 k rychlosti sesílání,+ 6 bodů k živelné a přírodní magii
 • Iluzionista: naučil ses iluzorní magické praktiky. Od této chvíle dokážeš vytvářet vidiny. Pro bližší informace se ptej Pánů jeskyně. BONUS – převedení 20 bodů ze známé magie do magie iluzí. + 50 magů navíc
 • Pan záhada: tvé vlastnosti i povaha zmutovaly. Můžeš si vzít všechny body z tvé nejlepší vlastnosti a dát je do jiné, body z druhé vlastnosti vrátíš vlastnosti první. Touto změnou změníš své zaměření, všechny ostatní body smíš znovu přerozdělit. (Příklad: máš zdatnost 8, mysl 23 a 20 bodů v ohnivé magii, pokud si vybereš charakter Pan záhada, smíš si hodnoty vyměnit. Budeš mít zdatnost 23 a mysl 8, 20 bodů z ohnivé magie přerozdělíš do boje, magie bojové či do dovedností.) Navíc + 20% bodů k dovednostem a magii
 • Nadbytost: tvá moc vzrostla natolik, že přestáváš být bytostí a stáváš se nadbytostí. PODMÍNKY JSOU: Mysl 30, 10. úroveň, ovládání kouzla na velmistrovské úrovni, charakterový rys - Učenlivý. Proměna v nadbytost je rázná a účinná. Tvůj respekt trvale stoupne o 10, tvé ostatní vlastnosti: Zdatnost - 2, obratnost + 4, mysl + 4. Trvalý bonus k magům + 60
 • Pán destrukce: s tímto charakterovým rysem se tvé útoky na blízko stávají smrtonosnější. Ke každému útoku trvale získáš bonus: + 5/2, 5% šanci na zabití protivníka, 10% šanci na strach, 15% šanci na tak silnou ránu, že protivníka odhodí dozadu a zraní ho za dalších 20 životů. Navíc postava dostane BONUS + 4 body do bojové magie
 • Šlechtic Soherský: podmínka: ať zlý či hodný, musíš být známý po světě. Tento rys ti přinese velký bonus k získávání slávy a bohatství. Vždy najdeš truhlu zlata navíc, v obchodě můžeš sehnat jinak nedostupné zboží, slevy jsou automatické. BONUS: Kouzlo ŠLECHTICKÝ DUCH - Povolá příznačné rytíře, kteří ti pomohu v boji. Co úroveň kouzla, to jeden rytíř na jedno kolo boje. Úrovně kouzla rovněž zvyšují sílu rytířů. Na první úrovni: 1 Přízračný rytíř: 50 životů, obrana 0, útok 30/0. Co úroveň, to + 1/1 k útoku a + 10 životů
 • Elementál: podmínka: musíš mít alespoň jedno kouzlo elementu na velmistrovské úrovni. Tvé tělo obklopí trvale aura živlu. To znamená: plná odolnost na zvolený živel, fyzické zranění se zvýší o + 0/5, obrana se zvýší o 5, záchranné hody proti všem živlů + 5, + 2 úrovně tvého velmistrovského kouzla, cena kouzel tvého živlu klesne přibližně o 1/3 magů
 • Dítě štěstěny: +4 ke všem záchranným hodům, + 2 body na úroveň navíc, + 5 životů za úroveň navíc, + 20% zkušeností navíc
 • Věštec: máš vidiny ohledně blízké budoucnosti. Díky tomu se jde vyhnout největším problémům, zvolit si správnou cestu. Kouzlo je natolik mocné, že stojí všechny magy a může ohrozit život vyvolavatele, přesto informace věštbou získané jsou neuvěřitelně cenné (ceněné rovněž bohatými zkušenosti za užívání). Věštci dosahují nejvyšších zkušenostních úrovní ve hře, ale užívání jejich magie je riskantní a hodně odborně zaměřené
 • Bílá bytost : Podmínky: dobrá postava, BONUS k Mysli + 5, společenský status nejméně 7 - Rytíř. Postava si smí vzít kouzlo bílé magie, na kterém má automaticky 6 bodů. Celá bytost svítí jemným bílým nádechem, v přítomnosti zla se rozzáří a zlo tím na 1 kolo plně ochromí bez záchrany. Kouzlo Bílé posvěcení zbraně: +2 k útoku proti zlu za úroveň. + 100 životů navíc. Jako další BONUSzískává Bílá bytost Nebeskou hůl, mocný artefakt z nebeských sfér, útok 13/4, + 3 k obraně, + 1 úroveň všech kouzel Bílé magie, + 50 magů, + 2 k záchranným hodům, jednou za týden povolá Bílé dveře, kouzlo, které se zjeví a zachrání postavu před jedním útokem teleportací na jiné místo.
 • Mistr explozí: požadavky: Alchymie 15+. Charakter ti dá BONUS + 10 k alchymii. Jsi schopen vyrobit účinné výbušniny, stojí tě to ovšem čas, magy a suroviny. Počítá se jako kouzlo Exploze: při výrobě spotřebuješ určité přípravky, házíš 1K10 + úroveň kouzla + Mysl. Různé příměsi dělají různé účinky, od klasických výbušnin až po mrazivé, jedovaté, střepinové bomby. Čím vyšší úroveň bomby, tím větší destrukce a zároveň se bomba zmenšuje. Popř. je možno vytvořit malého golema, který je sám o sobě bombou. Pak ho stačí poslat k cíli a aktivovat
 • Pán temnot: podmínky: cesta zla (společenský status -3: antihrdina), Respekt 30, Kámen zloby (lze zakoupit U Zeleného stromu za 10 000 zlatých). Svitek Kre Nordamm, a nakonec stačí provést Obřadní rituál Pána démonů Stínu Ojdira nebo obětovat mocný dar Suliemovi. Nejsi pod vlivem GORU, zlo které z tebe vyzařuje, je tvé vlastní. Naučil ses ovládat temnotu ve svém srdci, prakticky jsi odteď nesmrtelným zlým pánem. To znamená, že pokud tě v boji někdo jakkoliv zabije zbraní na blízko, či kouzlem do 10 úrovně, tvá duše přežije a do několika dnů znovu zformuje svou schránku. Pokud tě zničí kouzlo velmistrovské úrovně, či útok magickým artefaktem, je šance okolo 40%, že tvá duše přežije a znovu nabude formy, to ale záleží na síle kouzla či moci artefaktu. Jako další BONUS si smíš vybrat jeden druh magie, proti kterému dostaneš absolutní imunitu, a to: (Magie ohně, magie vody, magie země, magie větru, temná magie, pokud si vybereš jiný druh magie, dostaneš pouze + 5 k záchraně proti vybrané škole). Sauron však znamená být pouze silným zlým charakterem, tvá pověst tě bude předcházet a bude pravdivá. Jsi hrůzou a temnotou. Od této chvíle se tvůj vzhled mění v neutuchající zlobu. Nemáš již déle tvář a plné tělo, ale stáváš se stínem. Jsi utopen v Magii Stínu, ve věčném kouzlu - Temná zloba. Od této chvíle bude pod přilbou i zbrojí pouhý temný stín, který má však jisté fyzické aspekty existence. Trvalé pasivní kouzlo AURA ČIRÉHO ZLA: Respekt + 10, každé tvé zranění je hlubší: +1/5 chladem, s každým zásahem 25% šance, že nepřítel uprchne v hrůze. 25% šance na pohlcení a uvěznění duše poraženého. Dostaneš kouzlo: MOCNÉ SLOVO PÁNA TEMNOT na které můžeš dávat další body. Kouzlo působí skrze tvůj hrůzný hlas: postavy na 8. a nižší úrovni budou plně ochromeny na 3 kola, postavy pod 5. úrovní zemřou hrůzou, ostatní háží záchranu (vyvolavatel háže: 1K10 + úroveň kouzla + respekt; nepřítel: 1K10 + úroveň postavy + respekt), kdo nehodí záchranu utrpí zranění 1k6 + 5 zranění chladem za úroveň kouzla, bude pod vlivem temného strachu, může podlehnout zhoubě (25% šance na uschnutí těla), 5% šance, že ho opustí duše a stane se součástí vyvolavatele, kterého na věky posílí. VÝSTRAHA: 1) již nejsi živou bytostí, 2) pokud proti Bílé magii nehodíš záchranu zraní tě o 100 životů více než jiné, 3) tvým hlavním úkolem se stává být nejmocnějším, opanovat či zničit svět.