Nahoru!

Charakter

Charakter 2.úroveň - na 5. úrovni postavy

 
 • Drtič: Tvé ruce mají stisk čelistí draka, hravě drtíš zámky, mříže, zbraně nepřátel i jejich lebky, pokud bojuješ rukama. Bonus 1/+5 drtivého k útoku rukama
 • Pirát: Tento rys vyžaduje alespoň jednu zvláštní, neobvyklou končetinu a respekt 22. Pokud toto splňuješ, vem si tento rys. Bonus k respektu +3, + umíš skvěle vydírat, loupit a vyjednávat o výkupném
 • Světluška: nevíš proč, ale v noci tvá kůže zeleně světélkuje. Kde si k tomu sakra přišel? Bonusy při originálních situacích
 • Astronom: vyžaduje Mysl 25. Skvěle se vyznáš ve vesmírných tělesech a krystalonech. Vždy poznáš, který krystalon na daném místě převládá, umíš se trochu obohatit jeho energií aniž bys zmutoval či vnitřně reagoval
 • Skokan: vyžaduje Hbitost 24. Hravě si dokážeš poradit s překážkami, lezeš jako pavouk, ale skákat umíš přímo dokonale. Do dálky skočíš 10 metrů, do výšky 3 metry, můžeš toho využít k přiblížení k nepříteli, útěku či překonání překážek
 • Empatik: vyžaduje Mysl 25. Podle bonusu za tvou Mysl a úroveň získáš informace o jiné postavě. Její Mysl a úroveň slouží jako bariéra, která určí, kolik se toho o ní dozvíš. Informace mohou zahrnovat charakterové rysy, úroveň, zaměření, přesvědčení, dovednosti i magii
 • Pronikavý zrak: vyžaduje mysl 20, dokážeš odhadnout praktické bojové prvky nepřítele. Počet životů, přibližnou obranu a útok, jeho momentální míru zranění či psychické stavy
 • Uctívač Apola: uctíváš nejvyššího boha, to ovlivňuje tvou mysl, nemůžeš být zlý, nanejvýš neutrální. Bonus + 1 k mysli a 10 magů navíc
 • Uctívač Myhe: uctíváš bohyni života, to ovlivňuje tvou mysl, nemůžeš být zlý, nanejvýš neutrální. Bonus + 2 body ke kouzlu léčení a 10 životů navíc
 • Uctívač Stuxe: uctíváš ohnivého boha, to ovlivňuje tvou mysl, nemůžeš být dobrý, nanejvýš neutrální. Bonus + 2 body ke kovářství
 • Uctívač Fyniis: uctíváš bohyni času, osudu a vody, to ovlivňuje tvou rychlost a vodní magii (+3 k rychlosti, +1 bod ke kouzlu vodní magie), nemůžeš být zlý, nanejvýš neutrální
 • Uctívač Holmona: uctíváš boha volby, rozhodnutí a větru, to ovlivňuje tvou mysl, nemůžeš být zlý, ani neutrální. Bonus + 2 ke Zdatnosti
 • Uctívač Suliema: i když Suliem není zrovna opravdový bůh, aspoň o tom nejsou zmínky, přesto se na světě nalézá celá řada uctívačů jeho kultu. Něco na tom asi bude. Můžes ho uctívat jen pokud jsi opravdu zlý. + 2 k útoku a obraně proti dobrým bytostem OLIRU. +1 bod do černé magie
 • Uctívač Uruela: i když Uruel není zrovna opravdový bůh, na světě se nalézá celá řada uctívačů jeho kultu. Můžeš ho uctívat jen pokud jsi dobrý či neutrální. +2 k útoku a obraně proti zlým bytostem GORU. + 1 bod do bílé magie
 • Archeolog: máš skvělý čich na vykopávání starožitností, cenností a artefaktů. S tímto charakterovým rysem máš 5% šanci, že s každým cenným nálezem najdeš nějakou čarovnou tretku či nějaký mocný artefakt
 • Brusič kamenů: vždy s sebou nosíš speciální výbavičku a pár diamantových brousků. Pokud nalezneš cenný krystal či jiný kámen, dokážeš ho zpracovat dvěma způsoby: 1) zvýšit hodnotu kamene, vybroušením zvýšíš dokonalost, tudíž prodejní cenu, 2) vybroušením a naleštěním magicky nakloněných stěn získá kámen magické schopnosti a vejde se do něj vyšší množství magie
 • Bystrozraký: dokonale vyvinutý zrak ti zaručuje výhodu v mnohých situacích. Zvyšuje šance na objevení pasti (+ 5), odhalení skrytého nepřítele či podrobný rozbor nepřátel z pohledu do dálky
 • Socha: dokážeš dokonale ovládat své tělo, zmírnit dech či pohyby končetin, dokážeš celé hodiny stát bez hnutí. Díky tomuto rysu máš skvělou šanci na kariéru nočního hlídače či agenta. BONUS: přestrojení za sochu, jedná se o kouzlo, které spojuje živel země a vodu, nejdříve celé tvé tělo navlhne a pak se na něj snese vrstva prachu (barvu volí vyvolavatel). Díky tomuto kouzlu postava vypadá jako dokonale vytesaná socha a s její schopností absolutní ustrnulosti může být jako socha přítomna mnohým rozmluvám aniž by se musela bát odhalení magické neviditelnosti. Nemusí se nutně jednat o klasickou sochu, postava se třeba opře o skálu v jeskyni a nanese na sebe prach v barvě skály, načež vypadá jako součást stěny
 • Podvodník: díky své vyčůranosti jsi nějak obešel pravidla a na místo dalšího charakterového rysu můžeš postoupit o úroveň výš