Nahoru!

Dovednosti

Bojové schopnosti

Bojové schopnosti patří mezi základní schopnosti a dovednosti tvého charakteru. Je dobré do nich investovat zkušenostní body, protože čím vyšší jsou, tím vyšší bonusy dávají. Jedná se většinou o pasivní následky. Bonus k útoku, obraně, rychlosti útoku, zvýšený počet životů, magů, snížená doba sesílání kouzel. To všechno se promítá v tvé postavě a bojové dovednosti ti pomohou nejen déle přežít, ale také lépe prožít každý souboj.

Rada:
Pokud jsi bojovník, investuj do Zásahu, Přesnosti, Krytí či Rychlosti, Výdrže. Pokud mág, pak do soustředění, meditace, ale můžeš také do výdrže, životy se vždycky hodí. Bojové dovednosti jsou ti dostupné všechny, ať hraješ za bojovníka či mága. Výběr je jen na tobě. 

  • Zásah - za každé dva body zvýšíš ÚČ boje z blízka o +1
  • Přesnost - za každé dva body zvýšíš ÚČ boje z dálky o +1
  • Krytí - za každé dva body zvýšíš OČ o +1
  • Rychlost - zvyšováním této vlastnosti zvyšuješ počet akcí (viz tab. níž)
  • Soustředění - zvyšováním této vlastnosti snižuješ bobu potřebnou ke kouzlení (viz. tab. níž)
  • Výdrž - za každý bod se počet životů postavy zvýší o +1, toto číslo pak přičítáš na každé další úrovni do svých životů
  • Meditace - za každý bod se zvýší o +1, toto číslo pak přičítáš na každé úrovni do svých magů

Příklad:

Golem bojovník jde na 2. úroveň. Jeho Zdatnost je 16/+3 a Mysl 6/-2. Nyní má 16 životů a 10 magů (protože záporné hodnoty se od základu neodečítají). Na druhé úrovni bude mít:

16 (stávající životy) + 3 (Zdatnost) + 1 (dovednost Výdrž, pokud si do ní dá bod)= 20 životů na druhé úrovni
10 (stávající magy) – 2 (Mysl) + 1 (Meditace) = 11 magů na druhé úrovni – protože životy a magy na každé úrovni vzrostou minimálně o +1

 

Rychlost a váhové omezení

 

Soustředění

Bojovník může investovat body do rychlosti a zvýšit tak počet svých útoků za kolo. Mág může investovat do Soustředění a zkrátit tak dobu sesílání kouzel.

Body soustředění + MYSL 
+ ostatní bonusy a postihy
Doba sesílání
10 -1
15 -2
20 -3
25 -4
35 -5
45 -6
60 -7
80 -8

Rychlost

 

Akce jsou minimálně dvě za kolo. Jedna útočná, jedna obranná. Další počet akcí se odvíjí od tohoto vzorce. Pokud máte lichý počet akcí, můžete si vybrat, kterých bude o jednu víc, zda obranných či útočných.

Příklad:

Válečník Hubert má bonus za obratnost +5, bonus za koženou zbroj + 2, bojuje dvěmi šavlemi +4 k rychlosti, na rychlosti má 9 bodů. Dohromady má tedy 20 bodů rychlosti, tedy 5 akcí za kolo boje. V každém kole si může vybrat, jak pátou akci využije. Podle pravidel totiž musí užít stejně obranných jako útočných, ale jeho lichý počet mu dovoluje kalkulovat s pátou akcí dle libosti a momentální potřeby.

 

Body rychlosti + OBR + bonusy
a postihy zbraní a zbroje
Počet akcí
10 3
15 4
20 5
25 6
35 7
45 8
55 9
70 10
100 11
120 12

Rychlost zbroje

 
Jak sami vidíte, těžká plátová zbroj dává postih k rychlosti, kdežto lehké či žádné brnění dávají bonus.
 
+5: boj beze zbroje
+4: Plátěný oděv bojovníka
+2: Kožená zbroj
+1: Pokovaná kožená zbroj
+0: Kroužková zbroj
-2: Plátová zbroj
-3: Plná plátová zbroj
-3: Dioritová zbroj
+1:

Zbroj z kůží stříbrných polodraků

 

Rychlost zbraní

 

Stejně je tomu u zbraní. Těžké neohrabané zbraně, které dávají velké bonusy ke zranění, mají většinou postih k rychlosti útoku. Naopak boj beze zbraní či dvěma lehkými zbraněmi dávájí největší bonus.

 

+6: boj pěstmi (nevýhoda je při obraně utrpíš -2 postih)
+4: boj dvěmi šavlemi, krátkými mečii
+2: dýka, krátký meč, pěstní bodce, hvězdice,
+1: široký meč, dlouhý meč, dvě šavle, vrhací nože
+0: meč bastard, obouruční meč, palcát, vrhací sekera
-1: válečné kladivo, řemdih, cep, kyj, krátký luk, dlouhý luk, kuše
-2: bojová kosa, hadí cep, bojová přilba, prak, foukačka

Váhové omezení

 

Odvíjí se od zdatnosti charakteru. Je samozřejmé, že postava s nízkou tělesnou zdatností nedokáže ovládnout boj s obouručním mečem, plnou plátovou zbrojí či kosou.

 

<0: dýka, krátký meč, pěstní bodce, krátký luk, vrhací nože, prak, hvězdice, foukačka, plátěný oděv bojovníka, kožená zbroj
+1: široký meč, kosa, hadí cep, kuše, vrhací sekera
+2: dlouhý meč, dlouhý luk, pokovaná kožená zbroj
+3: dvě šavle, kyj, palcát, cep, kroužková zbroj, zbroj z kůží stříbrných polodraků
+4: meč bastard, obouruční meč, válečné kladivo, kosa, plátová zbroj, plná plátová zbroj, dioritová zbroj,
+6: řemdih, kyj, velké obouruční meče

Příklad:

Golem se Zdatností +0 a Obratností +3 je oděný do kožené zbroje a bojuje dýkou. Na vlastnosti „Rychlost“ už má 4 body. Počet akcí, které má k dispozici je:

4 (Rychlost) + 2 (Kožená zbroj) + 2 (Dýka) + 3 (Obratnost) = 11 (dle tabulky výš) = 3 akce na kolo (dva útoky a jedna obrana či naopak)

Takový golem je též velmi slabý v boji využívající zdatnost. Měl by proto využívat své obratnosti a útočit lukem či dýkou.