Nahoru!

Magie černá

Temná magie slouží zlým a sobeckým záměrům. Není ve společnosti akceptována a je tudíž velmi nebezpečné používat ji veřejně. Je velmi silná a destruktivní. Mutuje a pokrucuje svět kolem sebe pro sobecké a mocenské účely mágů. Jenom zlý člověk dychtící po nesmrtelnosti, moci a síle použije tohoto druhu magie.

 

Úhyn

(nároky MYSL 14, mistrovská úroveň MYSL 25)

(mág dokáže negativně ovlivnit tok životní energie v živočichu či rostlině, přeroste v mistrovské vyschnutí existence, kdy se nepřítel před zraky mága začne svrskávat jako suchá švestka, následně se rozpadne na prach.)

 

Temná aura

(nároky MYSL 12, mistrovská úroveň MYSL 20)

(Mága obklopí ochranná temná energie, kterou může jemně tvarovat do potřebné formy, to je podsouvání vlastních myšlenek, zkažení, rozkazy, čtení mysli, na mistrovské úrovni mág dokáže automaticky číst myšlenky, pokud nejsou pod nějakou silnou formou ochrany, ovlivňovat názory svých druhů i neznámých lidí, dokonce čerpat jejich energii, takže jsou pořád unaveni, kdežto mág nepotřebuje spát vůbec a magy se mu doplňují 3x rychleji.)

 

Mutace

(nároky MYSL 12, mistrovská úroveň MYSL 20)

(Mág dokáže posílit tok energie GORU a nechat někoho zmutovat či zničit jeho mysl a čisté srdce. Mutaci může uplatnit samozřejmě i na sobě. Mistrovskou úrovní je – kvantitatvní- pole mutace, kdy mág dokáže odkrýt na celých mílích ochranné pole OLIRU a tak nechá zmutovat třeba celé město. Nebo druhá forma – kvalitatvní- úzký tok energie plně usměrní a posílí vlastní energiií, tím způsobí okamžitou mutaci jednotlivce obrovských rozměrů, např. se zaměří na městského strážného, ten se začne svíjet v agónii a za pár minut je z něj 5 metrová zuřící bestie, která sice tíhou prudké mutace za prád hodin sama zemře, ale než tak učiní, je schopna obrátit měst o i armádu naruby.

 

Temná krystalizace

(nároky MYSL 22, mistrovská úroveň MYSL 35)

(Temná krystalizace je koulo země, které prošlo energií GORU, to zněj udělalo mocného a temného soupeře krystalizace živlu země. Temná krystalizace vytváří vždy černé či tmavofialové krystaly, podle toho se lehce rozpozná. Krystaly Mohou protivníka uvěznit ve svém růstu a následně mu vysát duši, kterou mág přetvoří v čisté magy či výbušné krystaly. Temná krysttalizace je rychlejší a smrtonosnější než normalní krystalizace, ale její krystaly lehce ničí magie světla a pokud se utkají dva mistři krystalizace a temné verze, zjistí že temné krystaly nemají tak pevnou strukturu jako zemní a tudíš je zemní dokáže porazit, pokud do nich temný mág nevloží energii. to je zase výhoda temných krystalů, mág je nabije dušmi či magy a krystaly začnou žhnout, či být mrazivé, elektrizující, magnetizující, pak je lépe z bojiště utéci. Temná krystalizace je velmi náročné kouzlo na MYSL, také stojí ohrmné množství magů, zato dokáže přemoci i nejsilnější formu elementální magie, pokud mágovi zbude dost sil na nabití krystalů.

Na 1. úrovni mág stvoří jediný malý krystal, který může používat jako dýku s útokem 5/0, +2 k obraně, 10 magů a 1kolo čarování za úroveň. na 2. úrovni mágovy zkrystalizují ruce jako dvě ostnaté pěsti, útok 7/3, +3 k obraně. Na třetí úrovni může mág krystaly vystřelovat z rukou, 2 krystaly za kolo, které mají útok 1K8 + 10 k útoku a co kolo, to 20 magů. Na 4. úrovni mág dokáže z pěsti vysunout rychlostí střeleného šípu ostrý krystal, který do vzdálenosti 10 metrů probodne nepřítele za 2K10 +10 životů a mág skrze tento krystal může poslat do těla nepřítele dlaší energii, co jeden mag, to jeden bod zranění. Kouzlo stojí 30 magů. na 5. úrovni mág dokáže nechat zkrystalizovat povrch zbraní či zbrojí a šatů na několik hodin a tím jim přidá +5 k útoku či obraně. Krystalizace meče stojí 10 magů, zbroje 15 magů. na 6. úrovni mág dokáže vytvořit ochranou hradbu krystalů, která ho uchrání před nebezpečím. Mág skrz krystaly může čarovat a vidět i slyšet. Krunýř spolyká dvojnásobek životů poškození k poměru s investovanými magy, mág dokáže totiž krystaly nabít, takže vydrží podle investované magenergie. Pozor při vkladu velkého množství magů do krystalů, mohou se zhroutit a kouzlo znehodnotit, občas i vybouchnout. na 7 úrovni mág dokáže zkrystalizovat podlahu, pod nepřáteli vyjedou ostnaté krystaly, které dosahují výšky až 30 centimetrů a způsobují plošné zranění – 1k10+5 za kolo + počet vložených magů navíc, rozpočítaných na osobu dvojnásobně. Záchraný hod je Obratnost+ úroveň, obtížnost určuje mágova úroveň s bonusem + 10. Kouzlo stojí 20 magů na metr čvereční. na 8. a 9. úrovni je kouzlo vylepšeno, krystaly rostou rychleji, jsou hutnější, tmavší a dorůstaví větší délky. Mág si na těchto úrovních může vymyslet modifikaci. Miastovská úroveň zahrnuje ochranou schránku pro družinu a celé okolí proroste krystaly, které propíchají a uvězní nepřátele, následně je mág může nebít další energií a nechat je vybuchnout či růst, či zhroutit se sami do sebe a jiné. Další využití bude ještě zmíněno.

 

Černý oheň

(nároky MYSL 22, mistrovská úroveň MYSL 32)

(Toto kouzlo na slabé úrovni tvoří normálně matně svítící plamenné jazyky, které s rostoucí úrovní kouzla jsou stále větší, požírají větší rozsah materiálů a jsou hůře a hůře uhasitelné. Na mistrovské úrovni je oheň černý a hustý jako inkoust, spálí všechno, všetně minerálů, železa, dioritu a je neuhasitelný dokud magy, které ho drží, nepominou. Je to velmi temné a destruktivní kouzlo. Pokud Vám plameny nedejbože olíznou ruku, musíte ji useknout, než Vás oheň ztráví celé. Tímto ohněm se lze propálit hradbami, zemí, prostě vším, lze ho tedy využít jako klíče do uzavřených oblastí. Ale pokud se Vám podaří zapálit protivníka, je velmi vážných potíží, tady nepomůže skok do vody či válení v hlíně, ani vodní magie, oheň požírá a pálí i vodu.

 

Přivolání démona

(nároky MYSL 16, mistrovská úroveň MYSL 25)

(Vlastně každé kouzlo sahá po boží či démonní podstatě a využívá jejich sílu. Tzn. pokud nějaké kouzlo fakt pokazíte, můžete tím přivolat démona, který Vás svým hněvem zničí. Toto kouzlo si vzalo za úkol přímo stáhnout takového démona na zemi. Ze začátku dokáže vyvolat jen jeho malý stín, ale v mistrovské formě se můžete pokusit stáhnout samotného démona či poloboha. U tohoto kouzla se stává nejvíc smrtelných nehod.)

 

Ďáblova ruka

(nároky MYSL 18, mistrovská úroveň MYSL 30)

(Zakletí ochromí protivníka, později jsou následky čím dál vážnější, v mistorvské formě se objeví obří černá ruka snad samotného satanáše, která vašeho nepřítele dolova rozmačká na kaši.)

 

Hrob mrtvého

(nároky MYSL 20, mistrovská úroveň MYSL 30)

(kouzlo povolá kamenný sargofák, tkerý dolova rozhrne zemi a zejví se u nepřítele, pohltí ho a už nevrátí. Mistrovství tohoto kouzla dosáhl Rkunnan – pole rakví. Vypráví se o povolání pole rakví do boje s inkvizičními cechy na jihu země. Na bojišti se zjevilo tisíce rakví, lidí inkvizice s napjatými nervy čekali na vyskakující kostlivce, ale jaké bylo překvapení, když se rakve pomalu otevřely a byly prázdné. Pak to začalo, nějaká temná síla vtáhla po člověku do každé rakve a zaživa je pohřbila hluboko pod zemí. Celá armáda inkvizice byla za pár minut hluboko pod kytkami. Dovršením bylo, že za pár hodin se rakve prodíraly ven dlážděním hlavního města, kde své nocležníky vyplivli na ulice a zmizeli. Při odklízení mrtvoly začali hbitě ožívat a popravovat hrobníky, gardu i prosté obyvatele. Tak mocná kouzla RKUNNAN ovládal a můžeš je ovládat i ty, když dáš srdce GORU.

 

Voodoo

(nároky MYSL 15, mistrovská úroveň MYSL 25)

(toto mocné kouzlo zase ovládá Lichtwark, velvyslanec GORU. Voodoo je opravdu velmi temné a nečisté kouzlo. Ze začátku, potřebuje mág loutku protivníka a získat trochu jeho krve na své ruce, pak ho může mučit a zraňovat za pomoci loutky. Zabít dokáže až na 3. levelu. Mistrovská forma už nečítá panenku, mág vnikne do duše oběti a pokud získá trochu krve může oběť nechat klidně explodovat.

 

Zraň

(nároky MYSL 8, mistrovská úroveň MYSL 16)

(Mág ukáže prstem a oběť utrpí malé zranění temnou silou. Mistrovká forma sice nezabíjí, ale těžce zraní a viditelně oslabí i větší skupiny nepřátel.)

 

Temná nevinnost -aura

(nároky MYSL 8)

Toto kouzlo je pasivní aurou, která dokáže krýt temnou podstatou mága. Nepočítá se mezi aktivní kouzla, ale aby fingovala potřebuje 2 body a aby fungovala ještě lépe musí mít 6 bodů.

 

Klon temnoty

(nároky MYSL 22, mistrovská úroveň MYSL 32)

Mág dokáže z temnoty upřást svůj klon, který samostatně vnímá a je schopen pohybu, ten pak může využít ke špehování či zmatení nepřátel. Klon je po zásahu kouzlem či fyzickým útokem ihned zničen, rozplyne se. Kouzlo sílí a na mistrovské úrovni mág tímto kouzlem povolá asi 10 vlastních klonů najednou. Klony dokážou samostatně myslet, takže pokud je mág vyvolá až po vymyšlení plánu, pak klony automaticky rozjedou představy svéno tvůrce, navíc dokážou čarovat spolu sním na jeho kouzlech a tím je posílit o další množství vložených magů. Například mág vyvolá velký počet klonů, vloženými magy nepřímo získá magy klonů, ti mu mohou pomoci vyčarovat nějaké mocné kouzla např. za 800 magů , na které by jinak neměl. Je to ovšem dost riskantní a obtížný podnik, který vyžaduje značný tréning na slabších kouzlech.

Na 1. úrovni mág vyvolá jednoho klona, jako by se rozdvojil, klon ihned chápe situaci a je schopen splnit rozkazy. Jakmile je zraněn nad 5 životů, zmizí. Klon má polovinu mágových magů, ale pouze pět životů a obranu jako mág. Kouzlo mág čaruje 1 kolo na úroveň, tedy co klon, to 1 kolo čarování. Na první úrovni kouzlo stojí 25 magů a co klon, to 25 magů navíc. Klony vydrží až hodinu, na mistrovské úrovni až 2 hodiny. Mág jich může přivolat libovolné množství, omezuje je ho pouze úroveň kouzla. klony mohou mást nepřátele, zabíhat do slepých uliček, nepřítel do něj píchne a zjistí, že byl oklamán a družina mu uzavřela jedinou ústupovou cestu. Mág má nepřímo k dispozici magy klonů. To znamená, že pokud má jasnou představu, že chce vyvolat nějaké kouzlo, ještě před tím, než vytvoří klony, klony o tom budou vědět a ihned po vyvolání začnou s mágem společně čarovat a tak mu předají své magy. Pokud musí sesilatel v boji improvizovat musí klonům slovně zdělit svůj plán, neumí mu číst myšlenky, pokud mág sám nemá takovou schopnost. Při společném sesílání kouzla může být spojení s klony narušeno a kouzlo se pokazí, hrozí výbuch či jiná polízanice. Pokud na klona někdo útočí, chová se jako člověk, uteče, či se brání, namísto aby dál sesílal. Často mohou být klony dost svéhlavé a bojovat po svém, proto opatrně.