Nahoru!

Magie bílá

Tato škola slouží pouze dobru a nesobeckým záměrům. Bílá magie je často o sebeobětování a nesobeckosti. Dokáže léčit a chránit, ale také ničit samou podstatou dobra. Je využívána ryze dobrými bytostmi, ale může ji v omezené míře použít také postava neutráln
 
 

Bílá energie

(nároky MYSL 10, mistrovská úroveň MYSL 22)

(Mág dokáže bílým magickým paprskem zranit protivníka, mistrovksou formou je obrovská erergetická trubice, která jako vysavač poletuje z protivníka na protivníka a zanechává z nich pouze prach a plechy zbrojí.)

 

Síla bohů

(nároky MYSL 10, mistrovská úroveň MYSL 18)

(Kouzlo zvíší sílu jednotlivci, pak celé skupině, mistrovskou úrovní je přivolání božího vyslance, který pomáhá jak jen může. Mistrovská úroveň vyžaduje status hrdiny, výbornou pověst a nesnese žádné pošpinění duše.)

 

Věštba

(nároky MYSL 19, mistrovská úroveň MYSL 30)

(Postava dokáže předpovědet velmi neurčitě a z krátké budoucnosti, schopnosti se zvyšují až do té míry, že kněz dokáže předpovídat detaily bitev, nepřátelská kouzla a schopnosti)

 

Stvoření, obnova života

(nároky MYSL 19, mistrovská úroveň MYSL 30)

(Magie MYHE, obnovení, stvoření života, přítelíčka, mocná ochranná magie, na mistrovské úrovni mág stvoří řady božích rytířů, kteří bojují za něj)

 

Léčení zranění

(nároky MYSL 12, mistrovská úroveň MYSL 24)

(Mocná léčitelská magie MYHE, nejužitečnější a nejpraktičtější bílá magie vůbec. Dokáže léčit, na mistrovské úrovni navrací život padlým v boji, hromadě léčí či regeneruje.)

 

Duševní zrak

(nároky MYSL 8, mistrovská úroveň MYSL 25)

(postava vidí skrze nerosty, stavby proudění magie přírody i živých bytostí. Nezmate ho tma, mlha ani překážky. Na mistrovské úrovni dokáže nahlédnout do všech podrobností na jakokoiv blízkou postavu, rozpozná její psychické pochody, myšlenky, míru zkaženosti, dokáže vnitřně uzdravovat duši a srdce.

 

Požehnání

(nároky MYSL 5, mistrovská úroveň MYSL 18)

(Požehnání zvýší šance na přežitý družiny, přidá bonus k útoku, obraně, ochrání před temnem a mutací. Na mistrovské úrovni dokáže postavy dlouhodobě pasivně chránit před strachem, působením GORU a temnou magií.

 

Svatý člověk

(nároky MYSL 10)

(Postava musí kráčet po bílé rytířské cestě. Tato pasivní aura jí dává bonus 2 k respektu a 1 ke společenskému statutu. Vyžaduje 2 body, má pouze 1 úroveň a nečítá se za aktivní kouzlo.

 

Najdi zlo

(nároky MYSL 12, mistrovská úroveň MYSL 20)

(kouzlo okamžitě vyhledá veškeré zlé bytosti v blízkosti, s úrovní roste vzdálenost a síla, na mistrovské úrovni aktivace kouzla, zlé bytosti zabíjí, zraňuje a vyhání z oblasti.)

 

Božské vytržení

(nároky MYSL 20, mistrovská úroveň MYSL 30)

(Velmi mocné kouzlo dobrého božstva. Postava se naplní emocemi a bílou magií, následně zdroj síly exploduje, do okolí se roztrhne tlaková vlna zraňující zlo a GORU. Mistrovská forma lze přirovnat k menšímu atomovému hřibu. Toto kouzlo má vysoké předpoklady a dlouhodobé důsledky na stav charakteru. Není jednoduché dosáhnout mistrovství a užívání kouzla charakter časem může zničit či poškodit)

 

Sebeobětování

(nároky MYSL 14)

(postava má pouze jedinou úroveň tohoto kouzla, ta vyžaduje 4 body specializace. Pokud dojde k zoufalé situaci na bojišti či jinde, postava se zabije v božím přesvědčení dobra a tím zachrání zbytek družiny, která je okamžitě božskou silou přesunuta do bezečí a uzdrava ode všech chorob, mutací, zranění a jedů.

 

Andělská zbroj

(nároky MYSL 12, mistrovská úroveň MYSL 22)

(charakter dočasně vyelpší svou obranu, kouzlo je pouze obranné, na mistrovské úrovni oděje vyvolavatele do bílé zářící zbroje s křídly na zádech a dá nostileli velký útok proti zlu, také možnost létat. Vše na postavě plane bílým světlem a pouhý pohled zla na tuto zbroj, oslepuje, podlamuje morálku a zraňuje síly GORU)