Ptal se mladý mnich starého a zkušeného: „Když zemřeš, já zaujmu tvé postavení?“ I odpověděl mu stařec: „Ano, pak uběhne chvíle, příjde mladík a zeptá se tě na to samé…“. "Pověz mi tedy mistře, co to je smrt a jaký má význam". Na to stařec odpověděl: "I tuto otázku ti ten mladíček položí. Neodpovíš mu, protože je ještě příliš hloupý. Chce ti vzít nejen zasloužené postavení, ale navíc tajemství, které budeš luštit celý svůj život."

Vejdi...

Cesta golema