Otec mnicha Elmuiona byl boháč a když zemřel, syn rozdal co mohl a zbytek bezpečně uschoval jako dar chrámu v Zobené. Těžký vak peněz rozdělil mezi koně a osla. Cestou narazil na chudou rodinu, děti sedláka táhli pluh namísto vola. I daroval jim koně. Osel sám padl pod tíhou zlata a zhynul. Mnich tedy sám vláčel pytel zlata za sebou, ten se prodral a zlato zanechávalo stopy a pytel se pomalu stával lehčím. Loupežníci se dali po jeho stopě, až ho dohnali, neměl již sil jim utéci, koně, aby jim ujel či peněz, aby je uplatil za život.

Cesta golema