Dva mniši se hádali, co jest větším zlem. Zda zabíjeti či zabíjení přihlížeti nečinně. Jejich hádka zaujala okolní lid natolik, že se kolem nich sešli, aby je posoudili. I argumenty chytřejšího přesáhli únosnou míru zloby hloupějšího a jeden se vrhl na druhého. Nikdo však nezasáhl, a tak silnější zabil slabšího a navěky byl vykázán z řádu. Dlouho žil jako poustevník a celý život mohl o svém činu a nečinnosti přihlížejích přemýšlet z nové perspektivy – vlastní zkušenosti.

Cesta golema