Nahoru!

Elmen - arcihrdina, syn boha Holmona. Jeho elektrická magie je přímo proslulá. Jakmile rozpoutá bouři i největší zlo se třese strachy.

ŽIVÉ LEGENDY

Samostatní hrdinové

Tito hrdiné jsou slavnější než současný král. Svými činy vstoupily do síně slávy a již nikdy na ně nebude zapomenuto. Uvedeni jsou pouze žijící, které pořád můžete potkat během svých cest a dobrodružství. Snažte se nestát jim v cestě, jakmile se něco semele. Většina z nich je zodpovědných za to, že Soherské království ještě existuje.


Mykulon


Představený rytířského řádu Květu Myhe. Úžasný válečník, bystrý léčitel a myslitel. Schopen vcítit se do různých rolí, často mění svou práci a snaží se pomáhat jak prostým lidem, tak rytířstvu a králi. Velmistr léčitelské magie, dokáže si poradit i s nejtěžšími případy otravy, ztráty krve, prý dokáže i vzkřísit nedávno zabitého.

Vévoda Sobo


Stařec chodící královstvím, mocný velmistr širokého meče a levorukého stylu. Zakladatel Bílé gardy a vysloužilý královský vévoda. Neužívá žádný druh magie, bojový styl je magií sám o sobě, nejedná se však o bojovou magii, ale nějakou pramagickou podstatu magie. Je dokonalým šermířem, jehož souboje nosí smrt nadbytostem, zrůdám, mutantům a zločincům.

Šestiruký fojt Březulka


Tento hobití válečník a pán strážců z Rustowa, ovládá boj třemi zbraněmi, tři krátké meče má v rukou a ústech. Jeho bojová magie se kombinuje s magií vzduchu a je velmi nebezpečný jak na blízko, tak na střední vzdálenost. Jednou přemohl slavného OKIDU, rytíře řádu Slunce, od té doby se těší velkému respektu mezi rytířskými řády až na řád Bílé knihy, jejichž kodex jim ho staví do nenávisti. Březulka je prý stínovým pánem celého stromu špehů na jihu země.

Semiel


V době, kdy ještě vznikali elfové, tvorové ovlivnění silným působením GORU v prvním věku, než došlo k pádu krystalonu, se zrodil i Semiel. Elfové byli natolik magicky ovlivněni nezkaženou přírodní silou GORU, že přežívají podnes, už sedm věků. Nalézt je, je velmi obtížný úkol, protože v králoství jich přežilo jen několik desítek. Vypadá to, že se zrodili z lidí, kteří měli srdce velmi nezkažené a blízké přírodě. Elfové jsou takzvanou pozitivní mutací. Záření OLIRu však kupodivu žádné dobré mutace nedělá, což se přisuzuje narušení rovnováhy zkaženým krystalonem. Semiel je stár kolem 11 000 let. Odjakživa žil v lesích a jelikož povstal z lidí, občas navštěvoval jejich sídla, pomáhal jim. Byl zřejmě výjimečný už jako člověk, ale jako elf začal vynikat velkou moudrostí, hbitostí a mocnou přírodní magií. Můžeme ho považovat za jednu z mála pozitivních nadbytostí, které se zasloužili o dobrý osud lidstva. Semiel pomáhal v boji proti stvůrám i mutacím. Největší mutací v kraji Rustowa se ukázali být Ještěří obři, kteří sestupovali k Rustowu a ničili a plenili vše, co jim stálo v cestě. Semiel je tehdy přemohl dříve, než stihly zareagovat palatinské legie. Prý holýma rukama odstranil útočníky a pak propadl hluboké depresi kvůli narušení přírodní rovnováhy. Paladinové sebrali co mohli a o Semiela se nestarali. Ten zmizel hluboko v lesích a od těch dob se prý lidským záležitostem vyhýbá. Otázkou je zda vůbec žije. Povídá se, že dává pozor na lesy. Nesnáší dřevorubce a bezohledné poutníky, které ničí vzácné květiny, šlapou po houbách a podobně. Semiel prý přebývá v Modrém lese nad Bílou věží.

Trojgorow


Mocný mág z poloviny pátého věku, který žil až do roku 112 věku sedmého. Jeho největšími úspěchy se staly alchymistické pokusy, kdy se mu podařilo vynalézt lektvar léčení, štítu, které se nám dochovali dodnes, ostatní lektvary bohužel neznáme, protože v jeho knihovně došlo těsně před mágovou smrtí k velkému požáru. Shořela rovněž celá řada pojednání o krystalonech, na kterých mág prováděl celoživotní výzkum. Jeho smrt byla zřejmě přirozená. Jinak byl velmi mocným bojovým pomocníkem, který dokázal léčit a ovládal silnou bílou magii. Jeho smrt byla neočekávaná, ba přímo překvapující. Žil dlouze a bez neduhů, přesto jej jednoho rána nalezli na lůžku a jeho tělo prý bylo seschlé jako stará švestka. Jako by byl z něj život úplně vysátý.

Elmen


Poločlověk, polobůh, zřejmě syn boha vzduchu a energie HOLMONA. Proslýchá se, že HOLMON sestoupil na zemi a udělal dítě jedné své kněžce, která ho o to trpělivě celý život prosila. ELMEN je mimořádný muž z nehož přímo sálá energie a respekt. Má bílé oči bez zorniček a příznačně k tomu prý slepě konná spravedlnost (asi má otcův komplex). Už se za život několikrát spletl, vstoupil do špatných skupin, či zahubil nesprávné osoby, o nichž si myslel, že jsou GORU, ále nebyli. Elmen je představený legie rytířů Hromových kladiv, kteří dělají úkoly, na které by jiné hrdinské skupiny měli příliž otázek, či by je přímo odmítly. Elmen vládne silou otce – vzduchu a elektřiny. Známá taktika boje Hromových kladiv je, že Elmen vyčaruje mocné statické pnutí na nepřátele, což jim ochromí svaly a nervy, utrpí zranění elektřinou a v jejich nemohoucnosti je rytíři roztlučou kladivy.

Kuln


Mág neobyčejné moci, vládne silnou vodní magií, je slavný díky své svému zákroku proti Temným plášťům z roku 1112 věku 7. Ti přišli do města Observatorium Furgum za neznámými účely. Někteří mágové propadli strachu a začali ihned aktivovat ochranou magii města. Tím samozřejmě temné pláště vyprovokovali k boji, obranná magie města padla a pak začali umírat první mágové. Už to vypadalo na masakr a zničení města, když právě KULN přišel a mohutnou vlnou spláchl útočníky na hromadu. Pak dlouho čaroval kouzlo kolosálních rozměrů a nepochopitelné moci, které nepřátele vcuclo do sebe a formou rozbouřené řeky je odneslo daleko od města, možná i mimo království či základní sféru. Pak se konečně mágové spojili a město znovu ponořili do magických ochran, plně připraveni na odvetu Temných, která však ani v následujících letech nepřišla. KULN proslul také svým rozumem a chladnou hlavou v každé situaci. Nyní je možné se s ním setkat právě v Observatoriu, kde dělá rektora Univerzity Furgské, předsedu nejvyšší vědecké rady a královského místodržícího. Je možno se s ním setkat také jako se soudcem, předsedá Královskému soudu ve Forumalis Robeus a dokonce si nechává platit soukromníky za moudré rady a "inteligentní pomoc". Kuln je zřejmě nejmocnější žijící mág v království. Na jeho rady dá jak Nejvyšší rada církve, Vědecká rada královská, dokonce i sám Farwott 3. Přes jeho vysoký věk, vypadá velmi mladě a energicky. Je sebevědomý, moudrý, bystrý, zásadně nepije, ale má slabost na dobré jídlo.

Ostrinn


Tato postavička je velmi skromná a často se snaží držet mimo dění království a jeho problémy. Vypráví se o jeho cestách za hranice země, kde přebývá i celé roky sám. Kupodivu zřejmě nějak odolává magii a mutaci GORU, tomu ovšem nevěří inkvizice, která ho neustále napadá a čeká na sebemenší příznak zkažení ducha, aby ho upálila. O Ostrinnovi toho moc nevíme. Vládne podivnými silami, neobvyklou magií. A většinou i během bojů nečaruje, jen přihlíží, léčí, či se ohání holí. Stále skrývá svou magii před zraky veřejnosti i konkurence. Vypráví se, že má obrovské znalosti o bozích a světě, a že cestoval až k hranicím země, je však velmi těžké z něj nějaké moudrosti vypáčit. Dost se vyzná v různých kamenech a minerálech, ohledně nichž dělal v mládí dlouholetý výzkum ve věži Bílá Squra. Dodnes jsou Ostrinnovi mineralogické spisy zásadní literaturou tohoto oboru a jeho výzkum dioritu, značně rozšířil možnosti jeho použití a očarování.

Strenn


Jedna z nejkrásnějších žen království je k nepodivu čarodějka. Povídá se, že očarovala krále a dodnes tak užívá jeho přízně. Často se vrací na hrad Rog, kde se stará o knihovnu a neustále rozšiřuje její spisy. Vládne bílou magií a díky neustále aktivnímu kouzlu na velmistrovské úrovni – Duševní zrak je nebezpečné se k ní přibližovat se špatnými myšlenkami či zlým přesvědčením. Její schopnosti jsou zužitkovány jako vrchního soudce na soudní stolici hradu Rog. Nic neunikne jejímu pronikavému pohledu a bystrému rozumu.

Farava Wituu


Tato žena je velmi blízká a podobná své Paní MYHE. Je naplněna dobrem, ale dobrem nesobeckým, hledá dobré věci i ve zkaženém, které se snaží napravit. Vládne mocnou bílou a elementární magií ohnivé podstaty. Tato neobvyklá kombinace vystihuje její svérázný přístup k problémům království a vlastnímu pronásledování. Vypráví se o jejích kombinačních schopnostech míchání dvou typů magie na mistrovské či velmistrovské úrovni. Což napovídá o jejích ohromných zkušenostech, možná se jedná o postavu s nejvyšší dosaženou úrovní v celém světě. Její moc je poznat také z toho, že se snaží nemíchat do důležitých věcí království. Ráda pomáhá uprchlíkům a lidem, nespravedlně obviněných, dokáže však lehce rozpoznat lži a přetvářku, proto se neodvažujte hledat u ní pomoc, pokud jste stíháni za skutečné zločiny.