Nahoru!

Hrdinské skupiny

Bílá legie


Poznáte je podle bílých součástek zbrojí. Často používají bílé koně, pláště, jejich znakem je čistě bílý štít. Mají asi pět bojových skupin, zbytek účastníků cvičí královskou gardu a elitní žoldáctvo.

Nejobávanější je skupina Bílé gardy ALGARA BÍLÉHO. Nejmocnější skupina řeší jen nejtěžší případy hereze, válčí s antihrdiny a chrání krystalon OLIR. Má 5 členů, nemocnější je vůdce ALGAR, který mistrovsky ovládá vodní magii, většinou v ledové či sněhové formě. Tato skupina patří k výkvětu hrdinství. Nikdo z nich není na menší než 17. úrovni.

Ostatní čtyři skupiny představují silné nepřátele všemu zlu a heretizmu. Mají od 15. po 18. úroveň, často ovládají mocnou bojovou magii a nejde se mezi nimi i pár živelných a bílých uživatelů magie. Druhý slavný současný válečník je OLDOR, vládce hadího cepu. Jeho cep je prý hadím démonem, který poslouchá každou Oldorovu myšlenku. Oldor je rovněž velmi zkušený v přírodní magii.

Krupobíjci


V čele s věhlasným ALBRA LEDOJEM. Skupina pracuje na jihu země, často se vrací domů do Kosího mlatu. Skupina proslula jako hlídka hranic, porazili mocného draka LEDOJE a zničili doupě vampírů u Fordogu. Albra ledoj – drakobijec, dokázal ovládout podivnou směsici živelné a bojové magie. Přenáší živelnou energii na hrot svého kopí a na svou zbroj. Pomocí toho vylepšuje svůj útok i obranu. Povídá se, že když bojoval se sněžným drakem ledojem na severu, jeho zbroj byla pokryta vrstvou ledu a vířil kolem něj ledový vzduch, na kopí svítil ohromě jasný ohnivý jazyk, který stvůru pálil jen přiblížením se k ní. Albra vždy strategicky vybírá živla k obraně i útoku. Ostatní členové (5) jsou válečníci, zkušení v bojové magii a jeden mág ELEO, ovládající tvůrčí přírodní magii.

Kamenní muži Skataru


Velmi silná a zkušená tlupa rytířů bílé knihy, získala hrdinství už dávno, staří zemřeli a nový je vystřídali. Dokonalý trénink mysli a těla znich učinil nástroje inkvizice a královské moci. 5 rytířů. 3 mistři boje ovládající zemní a bojové magie, 2 ovládající bílou a vzdušnou magii, kterou promíchávají a sesílají společná velmi účinná kouzla, zvláště proti temnotě. Jejich jména jsou neznámá, stačí jim krycí jméno kamenní muži.

čarodějka Gáram

Stolice kamenů


Nejslavnější cech mágů, mužů i žen. Tvoří jakousi radu, která se vmíchává do problémů království, navrhuje řešení a někdy se i zúčastní bojů. Mezi jejich řady patří mocní mágové jak o KULNN, OSTRINN, FERENGER a čarodějky STRENN, LOKVONDA, GÁRAM. Představitelem a nejmocnější postavou stolice je právě čarodějka GÁRAM. Velmi inteligentní a mocné médium věštecké magie. Její bojové schopnosti a útočná magie je neznámá, pokud vůbec nějakou ovládá, zato je však nejmocnější a nejdůležitější vědmou, za kterou chodí pro rady i sám král. Tato žena má již 367 let, přesto vypadá na pouhých 80 let. Stolice stála u zrodu msta Observatorium Furgum a jejich nejznámějším kouskem je pokus o změnu GORU, kdy se do rozsáhlého experimentu zapojilo desítky nejsilnějších mágů, přesto neuspělo a řada z nich zemřela na následky reakce GORU.

Ničitelé kultů


Šest skupin Ničitelů kultů chodí po království. Původně jich bylo devět, ale tři bojovali proti temným plášťům a padli. Jsou to mocní nepřátelé se zbraněmi na dálku. Vždy mají jen jednoho válečníka na blízko a zbytek ovládá mocnou střeleckou taktiku, kterou nepřátele ochromí a následně zdrtí. Magii používají nejvýše ve formě aur, ochran a magického vysvěcení zbraní.

Rytíři hromových kladiv


Jediná rytířská skupina válčící pouze svými kladivy. Na tuto taktiku dost doplácí, za poslední léta musela vystřídat 7 mrtvých členů zastřelených střelnou zbraní. Většinou útočí pěšky či na koních. Jejich vůdcem je prý Holmanův syn ELMEN– poločlověk, polobůh, který ovládá mocnou vzdušnou magii.

Sestry Myhe


Tento spolek byl původně řádovým uskupením kněžek. Během občanských bojů však tyto kněžky léčili a ochraňovali i vzbouřence a pokoušeli se pomoci zlým a mutantům. Kvůli tomu se na ně snesl hněv inkvizice, která proti nim vyburcovala zásah krále Farwotta II, došlo ke zrušení řádu a sestry byly doživotně uvězněny či popraveny za pletky se zlem. Těch několik, co přežilo vytvořilo malou skupinu potulných kněžek – ochránkyň, které podnes putují zemí a snaží se pomáhat utiskovaným, slabým a zvrátit průběhy mutací. Zákonem je tato družina stíhaná, je na ně vypsána velká odměna, přesto proti nim např. rytířské řády nezasahují, Sestry Myhe zachránili totiž mnoho rytířů na bojišti i při různých šarvátkách. Nikdy neodmítnou pomoc potřebným. Jejich vrcholným uměním je léčitelská magie, ale vládnou i jinými mocnými kouzly. V současnosti jsou natolik populární, i díky svému pronásledování inkvizicí, že se k nim chce přidat celá řada žen. Dokonce došlo i na rozšíření Sesterstva o další skupiny zaučujících se léčitelek, které však byly nejednou lstí vylákány a zabity. Inkvizice na Sestry Myhe nastrojila např. léčku, vypálila vesnici a ztloukla a pozraňovala řadu obyvatel, hlavně jim vypíchla oči a ohlušila je. Pak se schovala do trosek vesnic a když Sestry přišli zachraňovat a pomáhat, inkvizice je do jedné pochytala a upálila.

Farava Wituu je bývalá představená řádu a dodnes velitelka skupiny.

 

Rudokrv

Rudokrv


Jedinečná skupina tří arcihrdinů ze starých časů a 2 jejich žáci. Arcihrdinové mají přes 2OO let, přesto je mocná bílá magie, stále udržuje hbité a silné. Jejich žáci, kolem 100 let starých kmánů patří k podobné úrovni mistrů. Říká se jim stará rudokrv. Prý zamordovali více lidí a stvůr než rytířské řády za celou svou historii. Podnikali v mládí výpady za hranice a pustošili mocnou magií na co přišli. Tři arcimistrové nesou tato jména. RUMON, KURDO, ULMA. Rumon je prý nejvyšším smrtelným sluhou Stuxe. Ovládá ohromnou ohnivou magii. Kurdo je svatý válečník ovládající mocnou bílou magii a Ulma vládne vzduchu a elektřině jako posel Holmonův. Jejich žáci – FOSTER – magie živlu země, GUTAY magie živlu vody. Jedná se tedy o velmistry elementární magie a mistry bojové magie.