Nahoru!

Jednotlivé skupiny a guildy


Žoldáci

Tento stav je nejnižším stavem vojenským. Jedná se o základní královskou armádu sloužící jako pěchota v různých pohraničních šarvátkách a při lidovém povstání. Občas mají jednotky v malých vesnicích, kde udržují základní pořádek. Poradí si s primitivními formami GORU a slabými nepřáteli.

Vstup k žoldákům vyžaduje splnění fyzických nároků, vyžaduje 4. úroveň postavy, status občana, finanční vklad 100 zlatých na výbavu. Práce je placená, ale spíše otrocká. Žoldákům rozkazuje kdokoliv z vyšším statutem. Je však vhodnou bojovou třídou pro další kariéru.


Městské gardy

Hlídači, policisté měst. Jejich úkolem je udělat ulice bezpečné, hlídání památek, městské rady, dohlížet na popravy, vězeňské služby a hlídky na hradbách. Jejich úkoly nejsou snadné. Spousta jich zemře při výkonu služby. Zejména v nočních hodinách přichází garda o své muže, vlivem útoků zlodějů, zplozenců GORU, mutantů či nadbytostí (upíři, vlkodlaci, Šavadové)

Vstup k městské gardě zahrnuje minimální úroveň 7, lejstra o působení v žoldáckých legiích, řádný glejt občanství a tělesnou prohlídku. Také investici 300 zlatých jako zálohu na vybavení.


Elitní žoldáci

Tato skupina válečníků má už často nosy nahoru. Jsou pyšní na svůj status, často způsobí při svých úkolech řadu škod z nedbalosti či vědomé drancování a znásilňování. V této sortě válečnické narazíte na samé ostřílené rváče, pijáky a mordýře. Jejich pověst je obávaná jak na bojišti tak v civilu, kdy před nimi obyvatelé raději zamykají a utíkají do lesů. Často si z boje ponechávají zajatce, které pak prodávají do otroctví, vyžadují výkupné či oběti prostě sami odsoudí a umučí k smrti.

Eliot Tender je vrchním kapitánem všech elitních žoldáků. Zkušený hrdinský válečník se snaží držet tuto smečku vlků na uzdě, ale ani on nemá oči všude. Cech je dosti rozsáhlý, má zástupce v každém řádném městě, uctívá boha Stuxe, což má ovšem za následek jen prohloubení jejich zvířecích pudů a vypočítavosti. Jejich spolek sídlí v hlavním městě, Hagohu, Kataru, v Zobené a Ramnu.

Vstupními požadavky jsou: občanství, účast v cechu žoldu či u městské gardy, 9. úroveň vývoje charakteru, zkušenost v boji s železem, magií či se střelnými zbraněmi. Vítá se uctívání Stuxe a používání zákeřných zbraní či taktik.


Královská stráž

Je výkvětem elitního žoldáctva. Nejlepší muži, kteří to dopracují až na poručíky a kapitány žoldáku či vysloužilé důstojníky elitního žoldáctva směřují do královské družiny. Je zde řada adeptů na hrdinství, mocní válečníci i mágové. Mají velká privilegia, spousty vstupních glejtů a volnost pohybu po celé zemi.

Podmínkou je vysloužilost u elitních žoldáků či kapitánství u žoldáků. Vlastnictví plné plátové či magického roucha. Vstupní částkou je 1500 zlatých, povinná úroveň 12.


Rytířské řády

Pro vstup obecně je většinou nutná částka 5 000-10 000 zlatých, vlastnictví plné plátové zbroje, náboženské požadavky, pokorná mysl, minimální úroveň 9. Rytíř musí být občan a šlechtický titul je vítán.

Řád bílé knihy – Z tohoto řádu povstávají často hrdinové či inkvizitoři. Bílá kniha je vlastně rytířskou příručkou – kodexem každého člena, který paladinové udržují zuby nehty. Rytíři tohoto spolku nesnáší mágy a druidy. Podle kodexu nesmí zabíjet bezbranné, musí ničit každé zlo, ničit jiné rasy (elfy, trpaslíky), nadbytosti, účastnit se turnajů, modliteb HOLMONových, cestovat zemí, soudit lid a učit se bílé magii. Nejznámější hrdinové, kteří se stále hlásí k tomuto řádu jsou Kamenní muži Skataru.

Sídla: Forumalis Robeus, Rustow, Zobená, Ramn, Hagoh, Observatorium Furgum


Holmonův řád – Má vlastní zvláštní pravidla. Rytíři zcela důvěřují svému bohu a jsou mu cele oddáni. Konají slepě dobro, neberou odměny. Jsou často mučedníky a mají občasné masochistické sklony. Řád Bílé knihy je spíše rozumový, chladný, kdežto služebníci Holmonovi jsou zaslepenci, fanatici, emocionálně vedeni v před.

Sídla: Forumalis Robeus, Hrad Rog, Zobená, Ramn, Hagoh


Řád Slunce – Zářivý válečníci v pozlacených přilbách či zbrojích. Na štítě symbol zlatého slunce. Jsou to typičtí bojovníci se zlem a mutací. Často je vysílá inkvizice na speciální mise. Bojují s monstry, draky a démony. Mají speciální nároky pro vstup – 14. úroveň, 10 000 vklad, šlechtický titul, posvěcení od inkvizitora či samotného krále.

Tento řád je velmi uctíván a patří k vrcholu rytířské elity. Často pořádá turnaje a vede jízdu paladinů do bitev.

Sídla: Forumalis Robeus, Skatar, Zobená


Řád Šedých rytířů- Tento řád je spíše tajným spolkem, sektou. Jeho rytíři jsou často převlečeni za účastníky jiných řádů, tak získávají informace. Jsou pronásledováni jako uctívači a potomci vyslanců GORU. Proslýchá se, že přijímají rozkazy přímo od antihrdinů či vyslanců zla a démonů. Inkvizice se jim pokouší zlomit vaz, ale toto temné rytířstvo má skvěle vybodovanou síť úkrytů. I když je z velké většiny pronásledováno, na jihu je v úctě a lidé GORU, či vzbouřenci a volnomyšlenkáři je mají velmi rádi. Dávají často příspěvky na Kosí mlat či Fordog. Tady jsou vždy vítáni jako hrdinové a pokud přijede inkvizice, lidé rytíře kryjí vlastními těly a vždy je mezi sebou skryjí.

Sídla neznámá, možná temnohrad, Fordog, Kosí mlat


Řád květu Myhe – říká se jim nejužitečnější paladinové, doktoři, léčitelé. Mají silné magické schopnosti jejich patronky Myhe. Čato jedou s armádou jako lazebníci, léčitelské prapory a modlitební podpora, to však neznamená, že se neumí bít.

Pro vstup do tohoto řádu je nutná pouhá 5. úroveň, není nutný šlechtický titul, ani zkušenosti v armádě. Nutné jsou předpoklady k léčitelské magii, citlivý a přemýšlivý duch.

Ostatní řády považují Květ Myhe za méněcenný. Uznávají ho jako léčitelské uskupení, ale ne jako rytířstvo. To se pokouší změnit nynější představitel řádu Mikulon, který na rytířských turnajech vyhrává nejčastěji ze všech. V jeho erbu je květ na kameni.

Sídla: Forumalis Robeus, Rustow, Zobená, Ramn, Hagoh, Observatorium Furgum, Kosí mlat


Speciální jednotky

Železní žoldáci – Skupina elitních žoldáků vyšší kvality, mistrovsky vyzbrojena a strategicky postavena. Řeší různé prekérní situace, zbavují se nevhodných svědků, řeší otázku hereze u nižších vojenských řádů.

Inkvizice – Nejobávanější v očích většiny. Mají přímé kontakty s královskou rozvědkou a králem samotným. Upalují, mučí a zatýkají, koho uznají za vhodné. Téměř neomezené práva. Občas mají velmi silné spojence, kteří za ně dělají špinavou práci. Sídlí snad ve všech koutech země, často magicky sledují občany, cechy, žoldáky i rytířské a hrdinské řády. Mají prsty snad ve většině podivných únosů a vražd. Jejich zvědi jsou snad v každém spolku království.


Královská rozvědka – zprostředkovává výsledky inkvizice, vojenských tažení, předává rozkazy krále, má výsadní práva na koně, bojovníky ve všech kastách až na hrdinskou ligu.


Hobití strážci z Rustowa – I když se v podstatě jedná o obyčejnou městskou gardu, jsou mnohem více. V dnešních dobách nikdo nedává hobitům žádná práva a pravomoci. Rustowští v čele s Březulkou si však tvrdě vydobyli. Nejenomže dokázali svou hodnotu a stali se občany králoství, což se moc nelidem nestane, ale dokonce založili vlastní cech strážců Rustowa, kde dosáhli tak náramných výsledků, že je musíme považovat za elitní, neli speciální jednotku. Jelikož se s nimi inkvizice nebaví, král ne ně ani nepohlédne, vybudovali si vlastní rozvědku, stanivili vlastní cíle a v dnešních dobách jsou uznáváni dokonce rytířským řádem Slunce. Přesto neustále hrozí, že se jich pokusí král a inkvizice zbavit a získat tak Rustow i s celou špionážní sítí do vlastních rukou.


Plamen OLIRU - Tento cech je hodně zaměřen na kouzelnictví. Jeho členové chtějí dokázat, že i samotní mágové mohou pracovat jako ochranná eskorta, bojové komando či předvoj vojska. Jsou to bojoví mágové, většinou velmi obratní v živlech a bílé magii, hodně úsilí rovněž věnují fyzickému tréninku, takže se umí dobře ohánět mečem a holemi. Velí jim Heisa Kladana, slavná hrdinka, která pochází z hlavního města a celý život zasvětila ochraně Forumalis Robeus a života krále. Není žádným tajemstvím, že spolek je z velké většiny ženským útvarem. Přesto se najde řada mágů, kteří sní o tom, že v této skupině budou jednou pracovat. Plamen OLIRU měl už totiž příležitost dokázat, že se bojovníkům nejen vyrovnají, ale že je dokonce ve většině i předčí. Jejich kouzla jsou často provázána s bojovou magií, což mnohého nepřítele zaskočí. Proslýchá se, že útvary Plamenů ovládají společná kouzla, na kterých se podílí celá družina. Tato až neuvěřitelná sehranost je jistě více smrtící, než sto rozzuřených vojáků, kteří umí jen pobíhat a sekat. Proslulá je zejména Blokáda OLIRU, kdy Plamen obklíčí nepřítele a uzavře jej v magické bariéře. Tu pak zmenšuje až je rozdrtí či vytopí vodou, naplní ohněm a jiné příjemné druhy usmrcení.

Sídlo: Forumalis Robeus