Nahoru!

Božstvo třetí kategorie:

Mocní zplozenci GORU

Jedná se o poselstvo podzemí a temnoty. Tito vyslanci založili města na povrchu, cechy, klany a církve. Většinou to byly následovníci Suliema a pokoušeli se o jeho přivolání či vzkříšení. Po adaptaci dětí GORU ze světa zmizeli. Možná napořád, možná se vrátí. V paměti zůstali pouze dva z nich, kteří se nebáli přijít jednat se samotným králem. Vypráví se, že byli obklopeni královou armádou, hrdiny, vyslanci bohů HUN a URUELEM, přesto pokojně a bez obav přednesli požadavky a sebevědomě odkráčeli.

Onwen Gall - řečený Rkunnan (rakvíř)

Kdysi zřejmě sedlák a umělec od Kosího mlatu. Po násilné smrti při prvním povstání proti zásahu bohů do věcí pozemských byl tento muž zřejmě pod zemí přitáhnut až ke GORU. Krystalon z něj vytvořil vyschlé mrtvé tělo, které si však zachovalo zdravý rozum a od GORU dostalo velkou moc temné magie. Vypráví se o povolání pole rakví do boje s inkvizičními cechy na jihu země. Na bojišti se zjevilo tisíce rakví, lidé inkvizice s napjatými nervy čekali na vyskakující kostlivce, ale jaké bylo překvapení, když se rakve pomalu otevřely a byly prázdné. Pak to začalo, nějaká temná síla vtáhla po člověku do každé rakve a zaživa je pohřbila hluboko pod zemí. Celá armáda inkvizice se za pár minut ocitla hluboko pod kytkami. Dovršením bylo, že za pár hodin se rakve prodíraly ven dlážděním hlavního města, kde své nocležníky vyplivly na ulice a zmizely. Při odklízení mrtvoly začaly hbitě ožívat a popravovat hrobníky, gardu i prosté obyvatele. Tak mocná kouzla Rkunnan ovládal.

Lichtwark Ovverun

Další posel GORU, kostěj Lichtwark, chodící po zemi s kosu, způsobil mnoho katastrof a dodnes se v zemi zjevuje. V dnešních dobách se mu říká prostě – smrtka. Koho si vyhlédne, ten zemře. Kosou se ohání doslova jako bůh a navíc ovládá silnou voodoo magii, takže dokáže zabíjet i bez kosy, pouhým pohledem či s loutkou v kostnaté paži. Po jedné bitvě řádu Bílé knihy, jíž se ještě účastnila vyslankyně HUN, se kostěj proslavil jako nesmrtelná smrtka. Všechny rány přežil jako nic a většinu legie si vzal k sobě. Proslýchá se, že koho připraví o život, toho duše ho posílí, pokud je to pravda, pak je rok za rokem silnější a nesmrtelnější. HUN ho mocným magickým trhem rozložila na jednotlivé kůstky, však Lichtwark se v cuku letu poskládal jako loutka a pokračoval v bitvě dál. Pokud na něj narazíte, což se může stát, nohy na ramena a štěstí s vámi.

Sasan

Šílený bojovník, který přežívá v ukradeném těle tisíce let v nevědomí. Opakovaně se vrací snad v každém věku. Vždy, když je probrán k životu mění historii celých kmenů. Jeho prokletá bojová přílba způsobila řadu katastrof v nejedné době. Neoplívá magickými dovednostmi, veškerá jeho energie a zlo je převedena v neuvěřitelnou sílu fyzických útoků, které jej nakonec vždy vyřadí z boje na celá staletí. Jeho duch je spojen s jeho hlavou, kterou se nikdy nepodařilo zničit. Mnoha pronárody a kmeny je uctíván jako bůh, tyto národy mají kněze i stráže, kteří Sasanovu hlavu po každé avantýře zachrání a vrátí zpět do tajné svatyně.