Nahoru!

Krystalony

Krystalony jsou obrovské nerosty, zřejmě se jich v našem vesmíru vyskytuje více. Nevíme, co přesně umí, zda jsou to nástroje něčí vůle či „magické nehody“ anebo jiné úkazy. Víme pouze, že mají moc ovlivňovat svou silou živá stvoření, svět nerostů i nehmotné či nebeské bohy a vyslance. Krystalony studuje akademie ve Forumalis Robeus, která o nich vydala nejedno pojednání. V zásadě se jedná o výzkumnou činnost, která je však značně omezená. Krystalon je natolik tvrdý, že ho nelze ani kousek odlomit, nelze do něj magicky sondovat, protože je magií napěchovaný a nikdo neví, zda by jeho reakce nezničila zemi. Navíc krystalon je ve velké úctě, přímo v náboženské posvátnosti, nelze tudíž zkoumat téměř nic, než jeho bezprostřední účinky na jednotlivce, masy a jednotlivé druhy, vlnění a rozpětí jeho energetického rozsahu a využití přebytečné magie v lidský (královský) prospěch.

Goru

Krystalon zemský, obrovský krystalický nerost hluboko pod povrchem země, který je přímo napěchován magickou energií, již vysílá v impulzech do celého okolí – světa. Jeho proměna z něj udělala nástroj zla, který vše pod povrchem zemským obrátí k obrazu svému a vnukne tomu vlastní cíle a cesty osudu.

 

Olir

Krystalon nebeský, dopadl fomou meteoritu po obětech bohů na zemský povrch. Dnes se kolem něj rozprostírá hlavní město království Soheru. Tento krystalon je plný bílé magické síly dobra. Kompenzuje zlo původního zemského krystalonu. V nebi je tedy vše dobré, pod zemí vše zlé a na povrchu dochází k setkávání těchto dvou vůlí.